Jak działa metoda Tomatisa?

Alfred Tomatis, słynny autor trzech praw Tomatisa, które są wynikiem wnikliwych badań nad funkcjonowaniem narządu słuchu w odniesieniu do tworzenia mechanizmów głosowych. Według profesora, uszkodzenia narządu słuchu mają istotny wpływ na jakość wytwarzanego przez człowieka głosu. Oprócz uszkodzeń słuchu, wpływ na jakość mówienia ma również uwaga słuchowa, czyli zdolność skupienia uwagi nad słyszalnymi bodźcami oraz przetworzenia ich na właściwe dźwięki. Najważniejsze, w konkluzji profesora Tomatisa są prawa:

  1. Głos posługuje się jedynie takimi częstotliwościami, które są możliwe do odebrania przez narząd słuchu,
  2. Zmiany w sposobie słyszenia są powodem zmian głosu. Jeżeli człowiek otrzyma możliwość słyszenia dotąd nieużywanych częstotliwości, nabiera umiejętności używania ich, tworząc głos,
  3. Optymalna zdolność słuchania jest przyczyną dobrej jakości słyszalnego i wytwarzalnego dźwięku.

Jak działa metoda Tomatisa?

Seanse słyszeniowe, w których pacjent odbiera za pomocą słuchawek przygotowane utwory muzyczne w wysokich częstotliwościach, trwają 60 – 120 – 30 min. Seanse stosuje się zwykle w trzech sesjach, posiłkując się czasami mikrofonem. Znana metodatomatisa.com jest nazywana treningiem audio – psycho – fonologicznym, treningiem uwagi słuchowej, stymulacją słuchową. Profesor udowodnił związek pomiędzy odbiorem i tworzeniem dźwięku, a jakością słyszanego bodźca. Znaczenie, jakie w odbiorze mają uszkodzenia słuchu, idzie w parze z odbiorem świadomego, nakierunkowanego na odbiór słyszenia. Uwagę, skupioną na słyszalnych bodźcach, a co za nią idzie, ich słyszenie, należy odróżnić od biernego słyszenia, nie skupiając uwagi na przetwarzaniu informacji.

Kto może skorzystać z metody Tomatisa?

  • Osoby, dotknięte autyzmem,
  • osoby z trudnościami w komunikacji,
  • osoby, które zmagają się z dysleksją,
  • osoby, które doświadczają zaburzeń koncentracji i nadwrażliwości na dźwięki,
  • osoby z zaburzeniami komunikacji,
  • osoby z trudnościami głosowymi (dzieci i dorośli).

Tomatis dowiódł również zależności pomiędzy lateralizacją ucha, a zdolnością wytwarzania dźwięku. Osoby, których prawe ucho jest dominujące, łącząc się z ośrodkami lewej półkuli mózgowej, w której znajduje się ośrodek mowy, maja większą łatwość formułowania wypowiedzi. Osoby z dominacją lewego ucha bardziej emocjonalnie odbierają dźwięki, mając kłopot z zwięzłym sformułowaniem wypowiedzi. Ośrodek słyszenia, według naukowca, odpowiada za zdolność koordynowania ruchu i postawy, właściwe napięcie mięśniowe, energetyzowanie mózgu i filtrowanie informacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?