Podanie do Komendanta Policji

Podanie do Komendanta Policji – o umożliwienie kandydatowi na pełnienie służby mundurowej, na danym posterunku policji

Każdy kandydat, który chce służyć w policji, w danej miejscowości, na danym posterunku policji musi napisać specjalne podanie do Komendanta Policji. Tego rodzaju podanie powinno zawierać informację takie jak:

 1. Miejscowość oraz datę, w której zostało sporządzone owe podanie. Tę informację należy umieścić w prawym górnym rogu, na wysokości imienia i nazwiska kandydata.
 2. Dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer pesel, numer telefony do kandydata, numer telefonu do bliskiej osoby kandydata). Te informację kandydat musi umieścić w lewym górnym rogu podania.
 3. Zwrot grzecznościowy – Komendant Policji oraz miejscowość, w której znajduje się posterunek policji, w którym kandydat chce odbywać służbę mundurową. Tego rodzaju informację powinny być zawarte na środku podania, zaraz pod danymi osobowymi kandydata.
 4. Następnie należy napisać treść podania. Kandydat musi napisać, że zwraca się z uprzejmą prośbą o przyjęciu go do służby w policji, na danym komisariacie policji.
 5. Następnie należy napisać o wykształceniu, ukończonych szkołach, w jakich miejscowościach były ukończone.
 6. Należy napisać o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności, o nie popełnianiu przestępstw.
 7. Należy napisać, że przeciwko kandydatowi nie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie, ani że nie był on karany za żadne przestępstwa, w tym także podatkowe.
 8. Należy napisać o stosunku do odbycia służby wojskowej.
 9. Należy napisać o osobowości, charakterze, podejściu do pracy, do wykonywanych czynności. (Kandydata powinien napisać jak najwięcej zalet na swój temat).
 10. Należy napisać o tym, że kandydat posiada zdolności fizyczne oraz psychiczne, do odbywania służby w policji.
 11. Należy napisać o posiadaniu prawa jazdy kategorii B, jeżeli kandydat takie posiada.
 12. Należy napisać o pozytywnym rozpatrzeniu prośby kandydata.
 13. Należy napisać zwrot grzecznościowy na przykład – Z poważaniem.
 14. Należy złożyć czytelny podpis.
 15. Jeżeli kandydat załącza coś do podania CV, list motywacyjny, zaświadczenia o przebytych, ukończonych szkoleniach, należy w lewym dolnym rogu napisać załączniki i wymienić wszystkie, które kandydat dołącza do podania.

Podanie do policji jest niezbędne. Każdy kandydat, który chce pracować na danym posterunku policji, w danej miejscowości musi napisać tego rodzaju podanie do Komendanta Policji. Warto p[odejść do tego sumiennie, rzetelnie. Należy napisać w podaniu jak najwięcej zalet, które przemawiają, za tym, że dany kandydat nadaje się do pełnienia służby w policji, na danym posterunku. Podanie do policji jest niezbędnym, koniecznym warunkiem, które kwalifikuje kandydata do możliwości pełnienia służby w policji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?