Jak zbadać swoje predyspozycje do pracy w Policji?

Policjanci należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Dlatego przed kandydatami do tego typu służby mundurowej stawia się wysokie wymagania odnośnie do predyspozycji psychofizycznych. Proces rekrutacji oparty jest na testach badających wiedzę ogólną, sprawność, oraz cechy osobowe. Jak można przygotować się do sprawdzianów kwalifikujących do pracy w Policji?

Zapoznanie się z formą sprawdzianów

Testy opracowane przez komisję rekrutacyjną Policji mają określony zakres i problematykę zadań. Dobrym sposobem na poznanie ich specyfiki jest przećwiczenie swoich możliwości w sytuacji bezstresowej. Taką możliwość daje interaktywna platforma zawierająca symulator testów do Policji. Znajdujące się tam zadania obejmują podobną problematykę co w prawdziwych testach, mogą się jedynie różnić pod względem treściowym. Daje to obraz, czego kandydat może się spodziewać podczas sprawdzianu przeprowadzanego w procesie nowej rekrutacji. Uwzględnione zagadnienia obrazują profil kandydata zgodny z wymaganiami stawianymi przed osobami ubiegającymi się o przyjęcie do służby w Policji. Poznanie w warunkach domowych sposobu rozwiązywania testów jest dobrym sposobem na oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną, co pozwoli lepiej zafunkcjonować podczas pracy w obecności komisji.

Warto wspomnieć, że kurs podstawowy policja przygotuje Cię do wszystkich zagadnień, które poruszane są w trakcie rekrutacji.

Przykładowe zadania

W nowej rekrutacji obowiązuje system, w którym sumuje się wyniki testów wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej, oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Do testu Multiselect Policja przywiązuje szczególną wagę, dlatego ma on aż 30% udziału w zbiorczych wynikach. Jednym z etapów są badania psychotechniczne sprawdzające spostrzegawczość, refleks i inne cechy niezbędne do wykonywania czynności zawodowych. Ponadto ocenie podlega wiedza ogólna kandydata, poziom myślenia analitycznego i logicznego. Multiselect to test psychologiczny badający cechy osobowości i charakteru. Ma on na celu określenie w jakim stopniu badany odpowiada oczekiwaniom określonym w nowym profilu kandydata. Zawarta jest w nim baza pytań, które w podobnych wersjach mogą się pojawić na egzaminie. Udzielanie na nie odpowiedzi jest też okazją do refleksji na temat motywacji i słuszności wyboru tego zawodu. Na platformie symulacyjnej zamieszczone są również testy zadań logicznych do wykonywania online. Rozwiązywanie ich to świetny trening umysłu, pamięci i koncentracji uwagi przed czekającym kandydata sprawdzianami. Symulator wyznacza ramy czasowe, więc można zweryfikować swój czas reakcji i szybkość działania w sytuacji zadaniowej. Wszystko to przygotuje kandydata do prawdziwego egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?