Jak w praktyce wygląda transport zwłok z Włoch?

Wielu Polaków wybiera Włochy na miejsce wakacyjnego wypoczynku. Również praca zarobkowa skłania naszych rodaków do wyjazdu do tego kraju. Niestety, wiąże się z tym zwiększone ryzyko zgonu poza ojczyzną. W przypadku, gdy dojdzie do takiej sytuacji, pogrążona w żałobie rodzina musi zająć się sprowadzeniem ciała zmarłego do kraju. Transport zwłok z Włoch można jednak na szczęście powierzyć profesjonalnej firmie pogrzebowej. Jak wygląda w praktyce jej działanie?

Jak wygląda transport zwłok z Włoch pod względem formalnym?

Transport zwłok z Włoch wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności. Przede wszystkim wymagana jest zgoda starosty lub prezydenta miasta na pochówek na podległym mu terenie. W celu jej uzyskania należy przedstawić szereg dokumentów, z których część trzeba pozyskać we Włoszech. Należą do nich między innymi:

  • międzynarodowy akt zgonu;
  • zgoda włoskiej gminy na wywóz zwłok z jej terenu;
  • zgoda polskiego konsulatu, działającego na terenie tego państwa.

Oprócz tego wymagane jest zgromadzenie dokumentów, wydawanych przez instytucje działające na terenie naszego kraju. Należy do nich na przykład zgoda lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej czy akt urodzenia zmarłego.

Jak więc widać – transport zwłok z Włoch jest pod względem formalnym niezwykle skomplikowany. W związku z tym dużą popularnością cieszą się usługi przedsiębiorstw, oferujących jego organizację i przeprowadzenie. Jest to znaczące ułatwienie dla rodziny zmarłego, która nie musi w takiej sytuacji wyjeżdżać do tego kraju. Znacznie zwiększa to również tempo przeprowadzenia samego przewozu i umożliwia zorganizowanie pogrzebu w rozsądnym czasie. Podmioty, organizujące transport zwłok z Włoch, posiadają bowiem zwykle na terenie tego kraju współpracowników, znających lokalne warunki. Dzięki temu łatwiej jest im pokonać wszelkie bariery formalne i prawne.

Transport zwłok z Włoch – aspekty praktyczne

Transport zwłok z Włoch odbywa się, po spełnieniu wymogów formalnych, odpowiednio przystosowanym pojazdem. Ciało musi być w jego czasie zabezpieczone i przebywać w specjalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Jest on plombowany w obecności przedstawicieli włoskich służb porządkowych. Co istotne, trumna użyta do przewiezienia ciała, musi spełniać liczne wymogi i posiadać włoskie atesty.

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie popularne staje się kremowanie ciała zmarłego. Transport zwłok z Włoch w takiej formie nie wiąże się jednak ze zmniejszeniem wymagań proceduralnych – konieczne jest wówczas przedstawienie podobnych dokumentów i dopełnienie takich samych formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?